July 3, 2022 – Otprilike Novo

Day: July 3, 2022

Portal July 3, 2022

“Kada govorimo o ubojstvima žena u kontekstu obiteljskih, a posebno partnerskih odnosa, to su uglavnom situacije kada žena počini ubojstvo braneći se od nasilja. Naime, žene uglavnom ubijaju nasilne osobe iz straha za vlastiti život i života svoje djece, odnosno obrane. Nešto što je karakteristično za ubojstva žena koje su godinama trpjele nasilje, a na […]